WUSHU (KUNG FU)

TRAINING VIDEOS

Coaching of Iran National Wushu Team in 1997

The First International Coaches Training Course in Beijing, China, 1999

Teaching Chang Quan(Long Fist) in Tehran, 2000

Teaching DaoShu (Broad Sword) in Tehran, 2000

Teaching Gunshu (Long Stick) in Tehran, 2000